Johnny A. Solbu

Tag: Historier

Satan på konferanse

Postet 03 mai, 2001 av Solbu i Kristenlivet (Kristenlivet, Historier)

En moderne versjon av «Djevelen dypper pennen». Av C. S. Lewis

Satan kalte inn til en verdenskonferanse. I sin åpningstale til sine onde engler sa han: «Vi kan ikke forhindre de kristne fra å gå i kirken. Vi kan ikke hindre dem i å lese Bibelen og å kjenne sannheten. Vi kan ikke engang forhindre dem i å beholde sine konservative verdier. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan hindre dem fra å utvikle en intim, varig erfaring av Kristus. Dersom de oppnår den forbindelsen med Jesus, vil vår makt over dem være brutt. Så la dem gå i kirken, la dem beholde sin konservative livsstil, men stjel tiden deres, så de ikke kan oppnå den erfaringen i Jesus Kristus. Det er dette jeg vil at dere skal gjøre engler. Distraher dem fra å oppnå samfunn med sin Frelser og å holde vedlike den livsviktige kontakten med Ham gjennom dagen deres.»

«Hvordan skal vi gjøre dette?» ropte englene hans.

«Hold dem opptatt med de uvesentlige tingene i livet og finn opp utallige planer for å oppholde tankene deres,» svarte han. «Frist dem til å forbruke, forbruke, forbruke, så å låne, låne, låne. Overbevis kvinnene om å gå ut i arbeid og mannen til å arbeide 6 eller 7 dager i uken, 10-12 timer hver dag, så de kan ha råd til sin livsstil. Hold dem fra å tilbringe tid med barna sine. Når familien sprekker vil ikke hjemmene deres lenger være et tilfluktssted fra arbeidspresset. Overstimuler deres sinn så de ikke kan høre den svake, hviskende stemmen. Forled dem til alltid å spille radio og kassettspiller når de kjører bil, og å holde TV-en, videoen og CD-en konstant gående i hjemmene deres. Dette vil forstyrre sinnene deres og bryte fellesskapet med Kristus. Fyll salongbordene deres med blader og aviser. Bombarder sinnene deres med nyheter 24 timer hver dag. Invader den tiden de kjører bil med reklamesendinger. Oversvøm postkassene deres med søppelpost, lotterier, postordrekataloger, alle slag nyhetsbrev og tiggerbrev, gratisprodukter, tjenester og falske håp. Selv i fritiden deres må dere la dem overdrive. Få dem til å vende hjem fra helgene utmattet, urolige og uforberedte til den kommende uken. Ikke la dem gå ut i naturen. Send dem isteden til fornøyelsesparker, sportsbegivenheter, konserter og kino. Og når de møtes til åndelig fellesskap, før dem inn i sladder og småprat slik at de skilles med dårlig samvittighet og forvirrede følelser. La dem bli involvert i sjelevinning. Men overfyll livene deres med så mange gode gjerninger at de ikke har tid til å søke kraft fra Kristus. Da vil de snart arbeide i egen styrke, ofre sin helse og familieenhet for den gode sak.»

De ble litt av en konferanse til slutt. og de onde englene gikk ivrig av sted til sine oppdrag med å få de kristne overalt til å bli travle, bli meget opptatt med å løpe hit og dit.

«Vær stille og kjenn at jeg er Gud.» Har du tatt deg tid til å lytte i det siste?