Johnny A. Solbu

Er naboen din en av femten tusen barnepornogriser?

Postet 30 januar, 2007 av Solbu i Overvåkning (Overvåkning, internett)

Har vi virkelig et sted mellom tolv og femten tusen brukere av barneporno via Internett i Norge, eller er forklaringen noe helt annet og mye enklere?

Vi ser ofte presseoppslag om barneporno på Internett, nå sist i Aftenposten 10. desember. Disse artiklene er ofte basert på uttalelser fra politiet og av og til representanter for ideelle organisasjoner, som uttrykker sin vemmelse og bekymring over den utrolige etterspørselen etter barneporno fra norske Internett-brukere.

Utgangspunktet er at politiets tjeneste for sperring av trafikk til kjente barnepornosteder på nettet etter det vi får opplyst stopper et sted mellom tolv og femten tusen oppslag etter barneporno daglig fra norske Internett-brukere. Etter hva som oppgis i Aftenpostens artikkel, har antallet treff vokst kraftig i løpet av de siste månedene. Konklusjonen blir da at mange tusen av oss aktivt etterspør det som de aller fleste av oss regner som skildringer av grove overgrep mot barn.

Dette er såpass alvorlig at det er grunn til å se nærmere på dataene man får presentert. Jeg vil våge påstanden at en ikke uvesentlig del av treffene på politiets sider skyldes noe annet enn aktiv etterspørsel etter skildringer av grove overgrep mot barn.

Vi vet en hel del om den typiske Internett-brukeren i Norge. En helt dominerende andel av norske brukere på Internett bruker en PC som ble levert fra forhandleren med Microsoft Windows og en eller annen utgave av Microsofts epostprogram Outlook. Noen ganske få skifter til andre programmer eller andre operativsystemer, men andelen er antakelig ikke stor nok til at det har noen betydning for helheten. Vi vet også at en typisk Internett-bruker mottar en hel del uønsket epost hver dag. Brukerne blir oppfordret til å slette slike uønskede meldinger, og vi får anta at mange gjør det.

Min hypotese er at en ikke ubetydelig del av treffene som politiet fanger opp, stammer nettopp fra slettingen av uønskede meldinger. De mest utbredte epostleserprogrammene er nemlig i utgangspunktet satt opp slik at de bruker funksjoner fra webleserprogrammet til å vise innholdet i meldingene når du åpner dem.

Det er grunn til å tro at en betydelig andel av brukerne ikke vet hvordan man sletter meldinger uten å åpne dem, eller av ulike grunner unnlater å bruke muligheten programvaren gir til å slette meldinger uten å åpne dem.

Vi vet også at typisk uønsket reklamepost i har villedende emnefelt og et betydelig innslag av tekst som er ment å forvirre innholdsfiltrene mange internettleverandører og sluttbrukere bruker, mens det egentlige innholdet kan være en referanse som vil hente en web-side eller grafikkfil fra en server. Forbausende mange blir forledet til å åpne slike meldinger før de sletter dem, noe som naturligvis genererer forespørsler fra brukerens maskin til servere som kanskje i tillegg til å tilby for eksempel potensmidler til påstått fordelaktig pris også tilbyr porno av ulike slag.

Uansett er det ikke mulig å skille disse forespørslene, som blir generert ved at epostleseren din bruker webleseren til å vise materiale fordi meldingen har det innholdet, fra forespørsler som stammer fra en reelt aktiv etterspørsel av det samme materialet.

I IT-bransjen er det et vanlig munnhell at man ikke skal tilskrive noe å skyldes ond vilje når det like godt kan forklares med inkompetanse.

Jeg tror det er akkurat den fellen politiet og andre velmenende går i. Dataene politiet henviser til, inneholder sannsynligvis store mengder støy som skyldes ukyndig bruk av utstyr og programvare. Mange vil også mene at den programvaren som er mest utbredt blant norske Internett-brukere i utgangspunktet er uegnet for bruk på Internett, men det er en helt annen diskusjon som dessverre også er preget av fordommer og uforstandig tolkning av tilgjengelige data.

Peter N. M. Hansteen – 2007