Johnny A. Solbu

Bedre livsvern for måker?

Postet 03 mai, 2001 av Solbu i Kristenlivet (Moral, Livsvern)

Jon Kvalheim, rektor ved Kvitsund gymnas, undrer seg over at måker tilsynelatende har bedre Livsvern enn mennesker.

En fireåring var med meg på fisketur for første gang. Han var stille og betenkt. Etter hvert forsto jeg problemet. Forknytt betraktet han lyren fra den sprellet friskt på kroken, mens blodet rant fra gjellene, og til fisken lå stille i kassen. Etter mye omtanke prøvde jeg å løse opp stemningen. «Ser du disse gummimakkene?» sa jeg. «Fiskene som biter på tror at de er småfisk. Når vi fanger de store fiskene, redder vi livet til mange småfisk, som slipper å bli levende slukt». Med denne forklaringen lysnet han opp. Og vi frydet oss over hver ny fisk som havnet ombord. Jeg måtte tenke litt over dette. det er utrolig hvordan en ny synsvinkel kan forandre en situasjon.

Noen drar til havs for å fange hval, andre ofrer tid og penger for å hindre hvalfangst. Noen vil skyte Bjørnen, mens andre vil beholde den. Vi lever i den samme virkelighet. Men ulike synsvinkler skaper av og til skarpe motsetninger. Er alle synsvinkler like riktige?

I 1998 var det 20 år siden stortinget vedtok loven om fri abort. Noen har feiret dagen, noen gikk i sørgemarsj. Noen betraktet fosteret som en del av kvinnens kropp, og abortloven som kvinnens frihetsbrev til kontroll over sin egen reproduksjon. Andre ser det samme fosteret som et ufødt barn med rett til å leve. De 300.000 som ikke fikk leve, ville i dag ha hatt en alder på mellom 0 og 21 år. De fikk aldri anledning til å fremstille saken fra sin synsvinkel.

Når man dorger i regnvær, tar fantasien dristige sprang. I min fiskefjord finnes et måkeskjær. Ingen går i land der når måkene hekker. Fugler og egg er fredet. Mens jeg passerte øya, så jeg måke livet fra en annen synsvinkel. Hvorfor ikke få en ny lov om måkefredning? Alle måke egg bør fritt kunne fjernes inntil 8 dager etter at de er lagt. Jeg tenker meg ikke at måkemor selv skal kunne puffe sine egne ut av reiret. Så dyrisk er ingen måker. Men mennesker må som naturens forvalter kunne forsyne seg av nylagte egg. Til forsvar for dette kan sies: Eggene kan ikke betraktes som måkeliv, for på dette tidspunkt kan måkeungen ikke leve utenfor skallet. Å fjerne et befruktet egg er derfor ikke å ta liv. Dessuten kan det bli for mange måker. Man behøver ikke å hate måker så intenst som Odd Børresen for å gi ham rett i at de skriker, især om morgenen. De kan ødelegge ferien. Ofte er de ikke ønsket - i hvert fall ikke akkurat her og nå. Slike argumenter har vært brukt før, i lignende saker.

Nå vil kanskje naturvernaktivistene skrike opp og si at et tapt egg er en tapt måke. Derfor må måken ha livsrett på ethvert stadium, helt fra egget er befruktet. Vårt lovverk har sluttet seg til dette synet.

Men hvis mennesket er et høyerestående dyr - eller til og med mer enn et dyr - hvorfor har måkene i Norge bedre livsvern enn menneskene?

Kilde: «Vern om livet» nummer 4. Desember 1998. menneskeverd.no