Johnny A. Solbu

Skapelsen og offentlige myndigheter

Postet 07 september, 2022 av Solbu i Humor (Vitser, Humor)

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Straks ble han anmeldt av miljøvernaktivister for å ha forårsaket radikale endringer av miljøet, som naturlig nok skapelsen hadde forårsaket.

Gud ble tauet inn og ilagt en klekkelig bot for å ikke ha innhentet tillatelse på forhånd. «Hvorfor?», ville folk vite. «Hvorfor måtte du skape himmelen og jorden?»

Så sa Gud, «La det bli lys».
Statens Forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet forlangte øyeblikkelig å bli informert om hvordan Gud hadde tenkt å skape lyset. Ville det medføre forurensing av noen art? I tilfelle, hvilken type forurensing? Kjemisk? Eller enda verre, nukleær?
Gud forklarte at lyset ville oppstå fra en gigantisk ildkule.
Miljøverndepartementet tenkte lenge og grundig gjennom saken og utstedte til slutt en midlertidig prøvetillatelse til å skape lyset, under forutsetning at det ikke måtte komme noen slags form for røyk fra ildkulen. Og for å spare energi måtte Gud love å la lyset være slått av halvparten av tiden.
Gud gikk med på betingelsene, og sa at han ville kalle lyset «dag» og mørket ville han kalle «natt».

Og Gud sa, «Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden».
Da kom Landbruksdepartementet inn i bildet og nektet Gud å skape noen som helst før de fikk en oversikt over alle de planter og nyttevekster Gud hadde planlagt å skape.
Gud ventet tålmodig på svaret fra Landbruksdepartementet, og da det endelig kom, forlangte departementet importlisens på langt over halvparten av plantene og vekstene. «Disse er i skrivende stund ikke godkjente nyttevekster hos oss», het det i et notat fra departementet, «men om egen importlisene for hver enkelt plante foreligger skal vi ta saken opp til ny vurdering».

Så sa Gud, «Det skal vrimle av levende skapninger i vannene, og fuglene skal fly under himmelhvelvingen over jorden.» Og før myndighetene rakk å reagere sa Gud: «Jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art: fe og kryp og jordens villdyr, hver etter sin art.»
Men nå kom det ordre om stans i arbeidet. «Før noe slikt kan skje må det innhentes tillatelse fra Fiskeridepartementet og viltnemndene», kom det kjapt fra myndighetene. Etter en del lobbyvirksomhet fikk Gud en midlertidig prøvetillatelse til å skape liv i havet og på jorden.

Alt var fryd og gammen helt til Gud sa at han ville fullføre hele skapelsesprosessen på kun 6 dager.
Da kom det en uttalelse fra statsministeren om at noe slikt ville ta adskillig lengre tid. Gud måtte da forstå at skaperplanene hans måtte på høring rundt om i de forskjellige departementene. Statsråder skulle komme med sine uttalelser og innstillinger, hele prosessen kunne ta mange måneder.
Da svarte Gud: «Hvem er dette som gjør Mitt råd dunkelt med ord uten kunnskap? Bind nå opp om dine hofter som en mann! Så vil Jeg spørre deg, og du skal lære Meg.»
«Ingen kommentar» kom det fra statsministeren mens han hastet seg inn på stortinget.

Det var omtrent på dette tidspunktet at Gud skapte Helvetet.