Johnny A. Solbu

Om meg

Slik ser jeg ut

Jeg er en mann som er født i juni 1973. Det er i hvert fall det de siste etterretningsrapporter (Hei mor) sier.

Jeg går i pinsemenigheten Betel i Trondheim, hvor jeg har vært en av lydteknikerne sicen ca 1994.

Jeg er frivillig hos NLM Gjenbruk sin avdeling på Saupstad i Trondheim, hvor jeg er IT-ansvarlig, ansvarlig for kassen, sjåfør og generell alt-mulig-mann.

Ellers er jeg opptatt av Fri programvare, og er enig i Richard M. Stallmans sitt syn på programvare.

Jeg er pakkebygger hos Mageia og har siden 2013 vært styremedlem i NUUG.

En sann venn varmer deg ved sitt nærvær,
betror deg sine hemmeligheter og husker deg i sine bønner.