Johnny A. Solbu

Om meg

Slik ser jeg ut

Jeg er en mann som er født i juni 1973. Det er i hvert fall det de siste etterretningsrapporter (Hei mor) sier.

Jeg går i Steinkjer Frikirke i Steinkjer, hvor jeg er lydteknikker. Gikk i Betel trondheim fra 1993 til 2019 hvor jeg var en av lydteknikerne siden ca 1994.

Ellers er jeg opptatt av Fri programvare, og er enig i Richard M. Stallmans sitt syn på programvare.

Jeg er pakkebygger hos Mageia og har siden 2013 vært styremedlem i NUUG.

En sann venn varmer deg ved sitt nærvær,
betror deg sine hemmeligheter og husker deg i sine bønner.