Johnny A. Solbu

Programvare

På denne sida, har jeg linker til diverse programmer som jeg har laget eller distribuerer.

Grip (GPLv2+)
GTK-basert cd-ripper.
Listadmin (Public Domain)
Administrer mailman-epostlister fra terminalen.
Fryktelig Fin Faktura (GPLv2)
Et fakturaprogram for norske forhold skrevet i python, opprinnelig laget av Håvard Gulldahl. Fakturaene lages på PDF eller skjema F60.
CAP v2.02 (GPLv3+)
Et DOS-program som viser X megabytes ledig diskplass på en X megabytes stor harddisk.
colorize (GPLv2+) Et perlscript som fargelegger tekst fra "tail", for eksempel loggfiler.
   
DEB-pakker
Diverse Debianpakker jeg har bygget, som ligger i et debian-repo jeg vedlikeholder.
RPM-pakker
Diverse RPM-pakker jeg har bygget, som kan legges til som pakkekilde i Mandriva, Mageia og FreePBX.