Johnny A. Solbu

Norsk bibeloversettelse i OpenLP

Postet 19 juni, 2017 av Solbu i Gnu-Linux (GNU-Linux, Programvare, OpenLP, Oversettelse)

Jeg har involvert meg litt i arbeidet med OpenLP, som er et GPL-lisensiert Fri programvarealternativ til EasyWorship.

Inntil nylig har det ikke vært tilgjengelig noen norsk bibeloversettelse for nedlasting når man installerer OpenLP. Så mitt engasjement har vært å få inn norske bibeloversettelser i OpenLP tilgjengelig for bruk i OpenLP. Det er Norsk bokmål fra 1930 og Studentsmållagsbibelen på nynorsk fra 1921. Grunnen til at så gamle oversettelser brukes er at de er fritt tilgjengelig da de ikke lenger er beskyttet av åndsverksloven. Men de er på norsk. :-)

For de av oss som foretrekker Fri Programvare så er dette en god nyhet. Med OpenLP har man et fullgodt alternativ som ikke krever bruk av Windows eller OSX.